Visie & missie

Op IKC Titus Brandsma staan wij voor:
  • Plezier in leren
  • Geborgenheid
  • Saamhorigheid
  • Openheid
  • Respect
  • Kwaliteit
IKC Titus Brandsma is een school, die haar onderwijs zo inricht, dat het zo goed mogelijk aansluit bij de basisbehoeften van ieder kind. Wij zijn betrokken en hebben respect voor elkaar, met ruimte voor eigenheid en waardering. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de kinderen met plezier naar school gaan omdat plezier de basis is van waaruit je kunt groeien op alle gebieden. Na 8 jaar basisonderwijs hebben de kinderen voldoende kennis opgedaan en zich voldoende vaardigheden eigen gemaakt om vol vertrouwen aan het voortgezet onderwijs te kunnen beginnen, een verdere aanzet tot een leven lang leren. Om de kwaliteit van ons onderwijs te kunnen continueren, vinden wij scholing, vernieuwing en digitalisering heel belangrijk.

 

Visie
Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten en mogelijkheden. Het is de taak van de school om elke leerling de gelegenheid te geven zichzelf te zijn en zich optimaal te ontwikkelen. Wij werken volgens een leerstofjaarklassensysteem waarin adaptief onderwijs gegeven wordt. Wij sluiten aan bij de basisbehoeften van ieder kind; autonomie, competentie en relatie. Wij stimuleren de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van leerlingen en leren ze ook om hun verantwoordelijkheid te nemen. Wij tonen betrokkenheid voor persoonlijke groei en ontwikkeling van leerlingen en zorgen dat ze worden uitgedaagd op hun eigen niveau. 

 

Klik hier om onze schoolgids te bekijken.