Onderwijsaanbod

Op deze pagina vindt u informatie over het onderwijsaanbod op IKC Titus Brandsma.
Onderzoekend en ontwerpend leren 

Op IKC Titus Brandsma geven we de vakken in samenhang. Dat betekent dat de vakken taal, spelling, lezen en wereldoriëntatie in samenhang wordt aangeboden binnen één overkoepelend thema. Ook wetenschap, techniek, burgerschap en ICT-vaardigheden krijgen een plek binnen dit thema. Wetenschap en techniek stimuleert een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding bij kinderen. Het gaat om onderzoekend en ontwerpend leren waarmee 21-eeuwse vaardigheden worden ontwikkeld zoals creativiteit, kritisch denken, kunnen samenwerken en digitale geletterdheid. Het brengt kinderen kennis bij over de wereld, helpt hen de wereld beter te begrijpen en doet een beroep op hun nieuwsgierigheid en creativiteit. Ze leren verbanden te leggen en te reflecteren. 

 

Talentontwikkeling

Ieder kind ontwikkelt op zijn eigen manier. Op IKC Titus Brandsma hebben we oog voor de talenten van onze kinderen. We zetten ons volledig in om onze leerlingen alles te geven wat ze verdienen. Leerlingen kunnen hun talenten ontwikkelen en hun eigen keuzes hierbij invullen. We organiseren talentmiddagen waarbij de kinderen zelf inbreng hebben om lessen te volgen binnen hun eigen interessegebied. We hebben een eigen praktijkklas binnen de school, waarbij de echte doeners kunnen excelleren.

 

Kunst en cultuur

Onze school neemt deel aan diverse wijk- en kunstprojecten waarbij de leerlingen verschillende disciplines aangeboden krijgen. Ook neemt elke groep deel aan een kunstproject, waarbij ze een eigen kunstwerk maken in een echt atelier. Deze lessen worden aangeboden door juf Wies.

 

Muziek

Elk kind krijgt op onze school structureel muziekonderwijs. Dit wordt verzorgd door de vakdocent muziek (juf Maaike) van De Muziekbeleving. Hiermee zorgen wij voor structureel en passend muziekonderwijs dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen. Muziek voor kinderen betekent veel. Het levert een bijdrage aan de totale ontwikkeling van kinderen. Kijk voor meer informatie over ons muziekonderwijs op https://www.demuziekbeleving.nl

Rots en Water

Alle kinderen krijgen tijdens hun bassischoolperiode structureel aanbod in Rots & Watertraining, van een gecertificeerde Rots & Waterdocent. 

 

Rots & Water is een psychofysieke training waarin kinderen leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots), maar ook om met anderen samen te werken, te spelen en te leven (Water). Afhankelijk van de situatie leert het kind voor een Rots- of Waterhouding te kiezen.

 

Wat levert het op?

 • meer zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfbeheersing
 • beter kunnen maken van eigen keuzes
 • betere communicatieve en sociale vaardigheden
 • het voorkomen van conflicten
 • een fijnere sfeer in de klas
 • meer vertrouwen onderling

 

Spaans

Eenmaal per week kunnen kinderen die extra uitdaging nodig hebben lessen Spaans volgen op onze school.

 

Sport

Op onze school krijgen de kinderen tweemaal per week gymles in de gymzaal aan de Wolter ten Catestraat. Ook nemen we deel aan diverse activiteiten, georganiseerd door HengeloSport (www.hengelosport.nl).Voorbeelden van activiteiten zijn:

 • Voetbaltoernooi
 • Schaaktoernooi
 • Volleybaltoernooi
 • Handbaltoernooi
 • Zwemtoernooi
 • Obstacle Runs
 • Fit2School SWIM
 • Fit2School GYM
 • Triatlon