DenQ-groep

Leerlingen zijn allemaal verschillend en hebben verschillende onderwijsbehoeftes om tot een zo volledig mogelijke ontwikkeling te komen. De scholen van Symbio Hengelo bieden passend onderwijs. Daarbij zorgen alle scholen voor een rijke, overzichtelijke leeromgeving, waardoor alle leerlingen uitgedaagd worden zich te ontplooien op alle ontwikkelingsgebieden.
Vanuit deze visie denken wij dat talentvolle (hoog)begaafde leerlingen een speciale aanpak behoeven. Zij krijgen, aansluitend bij hun individuele mogelijkheden en ontwikkeling, een eigen aangepast onderwijsaanbod. Dit gebeurt in de groep door middel van DenQ-kaarten. Hierop staat beschreven wat er aan werk gedaan moet worden (compacten en verrijken van de leerstof).

Daarnaast, aanvullend hierop wordt er op IKC Titus Brandsma gewerkt met een DenQ-groep. Leerlingen die nog meer uitdaging nodig hebben om ontwikkelingsmogelijkheden te ontmoeten kunnen in aanmerking komen voor deel name aan de DenQ-groep. Dit gebeurt in overleg met de leerkracht, IB-er en de specialist (hoog)begaafdheid (Simone Zweers). 

 

Opzet van de DenQ-groep

In de DenQ-groep gaan we filosoferen, vergaderen, denkspellen spelen en werken aan executieve functies (Deze horen bij het denkvermogen. Het zijn hogere denkprocessen die nodig zijn om activiteiten te plannen en aan te sturen). Dit alles is nodig om deze groep kinderen te leren leren.

Het motto van de DenQ-groep is dan ook: Leren leren, Leren leven, Leren denken!

De kinderen werken in de klas met de DenQ-kaarten. In samenspraak met de leerlingen zullen er in de DenQ-groep doelen gesteld worden. Aan deze doelen wordt vooral gewerkt in de eigen klas (m.b.v. de kaarten). De evaluatie van deze doelen zal grotendeels plaatsvinden in de DenQ-groep. Centrale vragen hierbij zijn: Hoe gaat het met het werken aan deze doelen? Moet er iets bijgesteld worden? Waar heb je hulp bij nodig?

Iedere 2 à 3 maanden zullen er nieuwe doelen gesteld worden, afhankelijk van de DenQ-kaarten.

 

Bovenschools Lumis College

Leerlingen kunnen ook in aanmerking komen voor het bovenschoolse Lumis College. Het Lumis college heeft een vaste begeleider en komt op vaste tijden bij elkaar. Aan opdrachten van deze groepen kan ook gedurende de week in de eigen groep gewerkt worden. Leerlingen van de groepen 5 t/m 8 volgen een dag per week lessen in de verrijkingsgroep. Dit gebeurt op één locatie waar een lokaal is ingericht voor dit Lumis College. Ieder jaar wordt opnieuw bekeken welke kinderen aan het Lumis College kunnen deelnemen.