Verkeersouders

Omdat we de kinderen en u als ouders/verzorgers graag een (verkeers-)veilige schoolomgeving willen bieden, kent de IKC Titus Brandsma “verkeersouders”. Zij wil samen met ouders en school, de verkeerssituatie rondom school verbeteren en de kinderen leren op een veilige manier om te gaan met verkeer.
Een aantal doelstellingen van de groep verkeersouders zijn:
  • Informatie verstrekken aan ouders en kinderen, dit samen met de school
  • Activiteiten organiseren zoals een wandelexamen, een bandenplakwedstrijd en andere educatieve verkeersgerelateerde zaken
  • Contacten onderhouden met verkeersouders van andere basisscholen uit de gemeente
  • Contacten onderhouden met gemeente, politie en ouders
  • Het signaleren van knelpunten en werken aan oplossingen

Samen met alle ouders zijn we verantwoordelijk om voor onze kinderen een verkeersveilige schoolomgeving te creëren.

Op school is Trudy Beyerinck (t.beyerinck@titusbrandsma.nl) het aanspreekpunt voor de werkgroep verkeersouders.