Peuterspeelschool Spring!

Waarom een peuterspeelschool?

Op een peuterspeelschool komt je kind in aanraking met leeftijdsgenootjes, ander speelgoed en
andere activiteiten dan thuis. Ook went je kind er alvast aan om in een groep en volgens een bepaald
ritme te functioneren. Dit maakt de peuterspeelschool een mooie voorbereiding naar de basisschool.
En bovendien beleeft je kindje er veel plezier aan. De kinderen zijn welkom vanaf 2 ½ jaar tot 4 jaar.

 

Spelen, ontdekken en een brede ontwikkeling. 

Peuterspeelschool Titus Brandsma werkt met de methode Piramide.


Piramide biedt een brede aanpak voor de kinderen met wisselende groepsactiviteiten. Naast
deze activiteiten geeft Piramide ook speciale activiteiten voor kinderen met extra uitdaging
of voor kinderen met extra hulp. Elk kind krijgt wat bij hem of haar past.


Praten, zingen, tellen, rijmen, bouwen, dansen en experimenteren, Piramide richt zich op
alle ontwikkelingsgebieden. Er is ook aandacht voor hoe je kind zich voelt en of hij/zij prettig
met anderen omgaat en plezier heeft in spel. Zo werken we met Piramide aan een brede
ontwikkeling van jouw kind.

 

Structuur

Een dag met Piramide heeft een vaste opbouw. Op de dagritmekaarten die in de kring
hangen, zien de kinderen wat ze die dag gaan doen en in welke volgorde. De overgang van
de ene naar de andere activiteit wordt vaak begeleid door een liedje.


Aan het einde van de morgen zingen we met elkaar het afscheidsliedje en zijn de mama’s en
papa’s er weer.


Piramide is opgebouwd rond verschillende thema’s. Bij ieder thema valt er weer veel te
ontdekken. Ook de inrichting van de hoeken in de klas worden hierbij aangepast, zodat er
voor de peuter steeds een nieuwe, uitdagende omgeving is.


Het jaar begint in alle groepen met het programma ‘welkom’. Dit biedt een warm welkom en
maakt de kinderen vertrouwd met alle regels en rituelen. Zo leren ze bijvoorbeeld dat alle
spulletjes in het lokaal een vaste plek hebben. Daarnaast volgen thema’s als ‘mensen’, ‘eten
en drinken’, ‘verkeer’, ‘lente’ en ‘feest’.


Elk thema duurt zo’n 4 tot 5 weken, waar we beginnen met oriënteren en gedurende het
thema gaan we het steeds meer uitdiepen.


Ouders worden op de hoogte gehouden d.m.v. een themabrief, waar kort op beschreven
staat wat het thema inhoud. Daarnaast staan ook een aantal suggesties die je thuis kunt
doen, de woorden die centraal staan en de liedjes die we in de groep zingen.

 

Dagritme

De tijden van de dagdelen bij peuterspeelschool Titus Brandsma zijn van 8.30 uur (de deur
gaat om 8.25 uur open) tot 12.30 uur.


De groepen hebben maximaal 16 peuters en er zijn altijd 2 leidsters.
De namen van de leidsters:

  • Heidi Verberne
  • Marloes Veldhuis
  • Fenny Nijman


De peuters beginnen het dagdeel met vrij spel, zij kunnen zelf kiezen waarmee zij willen
spelen. Een puzzel uit de kast, tekenen, kleien of lekker gaan spelen in de hoeken.
Als iedereen aanwezig is gaan we in de kring, we begroeten elkaar en doen een activiteit.
Hierin kan een boek centraal staan, maar ook een andere activiteit, zoals de ontdektafel, die
bij het thema hoort.


Vervolgens gaan we weer verder met het spel, spelen in de huishoek, bouwhoek of een
keuze activiteit uit de kast. Tijdens het vrije spel begeleiden de leidsters de kinderen, bieden
extra hulp en geven ieder kind de ruimte om tot spel te komen.


Na het opruimen gaan we in de kring wat drinken en het meegegeven fruit opeten.
Daarna gaan wij buiten spelen met auto’s, fietsen, evenwichtsmaterialen, ballen en de
zandtafel.


Als we weer naar binnen gaan, gaan we handen wassen en aan de tafel het brood opeten.
Als de kinderen klaar zijn kan er nog even gespeeld worden in de groep.


Wij gaan als laatste in de kring en ronden de dag af met een activiteit. Tenslotte zingen we
ons afscheidsliedje, ‘dag, dag, allemaal!’.

 

Samen.

Een goed contact met de leidster is erg belangrijk. Eén leidster is de mentorleidster van uw
peuter, zij houdt de ontwikkeling bij van uw peuter en onderhoudt het contact. Voordat de
peuter gaat starten, vindt er een intake-gesprek plaats tussen de leidster en de ouder. Het is
een kennismaking met elkaar en er wordt er gepraat over de ontwikkeling van de peuter.
Daarbij wordt ook uitleg gegeven over de werkwijze in de groep.


Ingrid Rouhof (Intern Begeleider van IKC Titus Brandsma) komt met regelmaat op de groep
en begeleidt ook de leidster in het groepsgebeuren. Ook kan zij individueel peuters komen
observeren, maar dit is altijd alleen na overleg van de leidster met de ouders.

 

Weetjes

Er wordt ook een VVE programma aangeboden, dit zijn extra dagdelen voor peuters met een
(taal-)achterstand. Ook vanuit het consultatiebureau kan deze aanvraag worden gedaan.
Op de groep wordt er ook samen gegeten en gedronken. Graag voor elke dag een bakje fruit
en een bakje met brood meegeven (voorzien van de naam).


Ook graag de naam van de peuter op de tas en in de jas.


Gebruikt uw peuter nog een luier, dan graag 2 luiers meegeven in de tas voor verschoning.


Verjaardag van de peuter wordt ook in de klas gevierd, graag een kleine traktatie en het
liefst gezond.


De map ‘Veiligheid en gezondheid’ ligt ter inzage in de klas voor ouders.

 

Voor het 4e jaar van uw kind, kunt u uw kind opgeven bij de basisschool.

 

Wij zijn bereikbaar op:
Telefoon: 06 14132819
Mail: titusbrandsma@springhengelo.nl 


Wij wensen jullie een fijne tijd bij ons op de peuterspeelschool!